MirindaMirinda
Mirinda Mirinda Mirinda Mirinda Mirinda Mirinda

"Bố mẹ luôn yêu thương ta nhất quả đất, mà thương thì hay “mắng cho nó chừa”

Với tuyệt chiêu “CHÚC TẾT CỰC NHẮNG, KHÔNG LO BỊ MẮNG” những lời càm ràm quen thuộc của bố mẹ đã không còn đáng sợ mà thay vào đó trở thành cớ cho những lời yêu thương

Với tuyệt chiêu “CHÚC TẾT CỰC NHẮNG, KHÔNG LO BỊ MẮNG”, những lời càm ràm quen thuộc của bố mẹ sẽ trở thành cớ cho những lời yêu thương

Mirinda